Memòria descriptiva i valorada de l'obra de substitució de les canonades de fibrociment de la xarxa d'abastament d'aigua potable en el Parc de Negocis Mas Blau I

Descarregar projecte (16 Mb)