calidadagua

L'aigua que arriba a les nostres llars és, majoritàriament, d'origen subterrani. Pots saber-ne més coses a l'apartat de gestió del sistema d'abastament.
Aquesta aigua, un cop tractada a les plantes d'osmosi i analitzada al laboratori es distribueix a la xarxa municipal d'abastament.
L'aplicació de moderns tractament d'osmosi per eliminar la salinitat i un control eficaç i constant de la qualitat fan que disposem d'una aigua de qualitat i saludable.

Quina duresa té?

La duresa de l'aigua ve determinada pel seu contingut o nivell de calci i magnesi. Com més alt és el nivell d'aquests components, més dura es considera l'aigua.

El contingut d'aquest components de l'aigua depèn de la seva procedència i del terreny per on hagi circulat.

Al Prat l'aigua té uns valors de duresa al voltant dels 12-25 graus francesos (ºF), depenent del barri.

La duresa pot expressar-se en:
mg CaCO3 /l  o ppm de CaCO3: Mil•ligrams de carbonat càlcic (CaCO3) en un litre de aigua. Això equival a 1 ppm de CaCO3.
Grau alemany (Deutsche Härte, °dH): Equival a 17,8 mg de CaCO3 per litre d'aigua.
Grau americà: Equival a 17,2 mg de CaCO3 per litre d'aigua.
Grau francés (°fH): Equival a 10,0 mg de CaCO3 per litre d'aigua.
Grau anglès (°eH) o grau Clark: Equival a 14,3 mg de CaCO3 per litre d'aigua.

 

Classificació de la duresa de  l'aigua:

 

Composició de l'aigua del Prat:

 

Anàlisis mensuals:

(2022) (2023) Gener
(2022) (2023) Febrer
(2022) (2023) Març
(2022) (2023) Abril
(2022) (2023) Maig
(2022) (2023) Juny
(2022) (2023) Juliol
(2022) (2023) Agost
(2022) (2023) Setembre
(2022) (2023) Octubre
(2021) (2022) Novembre
(2021) (2022) Desembre

Anàlisis especials:

(2017)
(2021) (2022) (2023) 1r Trimestre
(2021) (2022) (2023) 2n Trimestre
(2021) (2022) (2023) 3r Trimestre
(2021) (2023) 4t Trimestre

 

Normativa sobre la qualitat de l'aigua

La qualitat de l'aigua de consum està regulada a la Unió Europea per una normativa comunitària: la Directiva (UE) 2020/2184 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2020.

L'aigua distribuïda per Aigües del Prat, S.A. compleix amb la legislació vigent al nostre país: el RD 3/2023, del 10 de gener, pel que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament.

Per assegurar que l’aigua abastida al municipi compleix amb els criteris i normativa sanitària vigent, el  laboratori municipal d’Aigües del Prat efectua controls analítics diaris tant en l'aigua produïda en les nostres ETAP's com en l'aigua que prové de la connexió metropolitana (ATLL).