Es faciliten determinades dades de la gestió del servei d'abastament que ajuden a la seva comprensió.