Ofertes de treball

Cap de Secció Microbiologia de Laboratori 

Presentació de documentació fins el 06/08/2024
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància

 

 

Cap de Secció de Química de Laboratori (Tancat)

Presentació de documentació fins el 22/03/2024
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Relació provisional de candidatures admeses i excloses
Relació de candidatures ademeses, excloses i valoració de mérits

Resultat prova teòrica

Resultat prova psicotècnica, entrevista i resultat final del procès

 

Director/a Gerent (termini de presentació tancat)

Presentació de documentació fins el 21/03/2024
Convocatòria del procés de selecció

Resultat final del procés

 

Tècnic/Tècnica d'administració (Tancat)

Presentació de documentació fins el 28/02/2024
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Relació provisional de candidatures admeses i exloses
Relació definitiva de candidatures ademeses i excloses 
Valoració de mérits

Resultat entrevista i convocatòria prova psicotècnica

Resultat prova psicotècnica i resultat final del procès
Borsa de treball

 

Oficial operari/a per a la instal.lació de comptadors d'aigua (Tancat)

Presentació de documentació fins el 13/2/2024
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Relació de candidatures ademeses, excloses i valoració de mérits

Resultat entrevista i resultat final del procés.

 

Oficial de 1ª Operari/a pel manteniment hidràulic, eléctric i mecànic de instal.lacions especialitzades en la producció i tractament d'aigua potable (Tancat)

Presentació de documentació fins el 24/11/2023
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Relació provisional de candidatures admeses i exloses
Relació definitiva de candidatures ademeses, excloses i valoració de mérits
Valoració definitiva de mérits

Resultat proves
Resultat prova pràctica

Resultat altres proves, entrevista i resultat final del procés.

 

Tècnic-Tècnica comptable (Tancat)

Presentació de documentació fins el 11/06/2023
Convocatòria i bases del procés de selecció

Instància
Llistat provisional de candidatures admeses i excloses
Llistat definitiu de candidatures admeses, excloses i valoració mérits

Resultats prova teórica i pràctica.

Resultat altres proves, entrevista i resultat final del procés.

 

Oficial de 2ª Operari/a per a manteniment d'instalacions de producció d'aigua i de clavegueram (Tancat)

Presentació de documentació fins el 28/04/2023
Convocatòria i bases del procés de selecció

Instància
Extracte Acta sessió 1ª
Llistat definitiu d'admesos i exclosos i valoració de mèrits.
Valoració definitiva mèrits.
Resultat proves treballs a realitzar

Resultat entrevista i puntuació final

Resultat final del procés

 

Procés selectiu per a constituir una borsa de treball per a cobrir vacants, amb caràcter temporal, de personal administratiu (Tancat)

Presentació de documentació fins el 21/09/2022
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Extracte Acta sessió 1ª
Llistat provisional admesos i exclosos
Lliistat definitiu d'admesos i exclosos
Resultat proves i convocatòria entrevistes

Resultat final borsa de treball.
 

Titulat/ada universitari/a en Administració i Direcció d'Empreses (Tancat)

Presentació de documentació fins el 03/07/2022
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Relació provisional de candidatures admeses i excloses
Relació defiinitiva de candidatures admeses i excloses i valoració de mèrits
Relació definitiva de valoració dels mèrits
Resultat proves

Resultat proves competències

Valoració entrevistes i resultat final

 

Tècnic/Tècnica Analista per a Microbiologia (Tancat)

Presentació de documentació fins el 25/04/2022
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Llista provisional de candidatures admeses i excloses
Llista definitiva de candidatures admeses i excloses i valoració de mèrits
Resultats proves

Puntuació proves psicotécniques i provisional

Publicació resultat definitu 

 

Advocat/Advocada (Tancat)

Presentació de documentació fins el 28/02/2022
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Candidatures presentades
Llista de candidatures admeses i excloses
Convocatòria a prova teòrica i practica
Puntuació proves
Valoració currículum

Resultat test de competències

Calendari entrevistes
Resultat final i borsa de treball

 

Operari/a Grup 2A (Oficial/a 1ª) per al manteniment de la xarxa, clavegueram i treballs d'obra civil de manteniment de vía pública (Tancat)

Presentació de documentació fins el 04/02/2022
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Relació provisional de candidatures admeses i excloses
Relació definitiva de candidatures admeses i excloses

Publicació resultat definitiu

 

Enginyer/a de l'Energia (Tancat)

Presentació de documentació fins el 03/12/2021
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Llista de candidatures admeses i excloses
Valoració de mèrits
Resultat proves

Publicació resultat definitiu

 

Tècnic/Tècnica de grau Universitari Oficial en Enginyeria de l'Energia (Tancat)

Presentació de documentació fins el 27/07/2021
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Llista de candidatures admeses

Publicació resultat definitiu

 

Borsa de Treball de Peons (Tancat)

Presentació de documentació fins el 20/04/2021
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Llista de candidatures admeses i excloses i valoració de mèrits
Valoració de mèrits
Publicació resultat prova tècnica

Publicació resultat definitiu

 

Titulat/ada de Grau Universitari en Química (Tancat)

Presentació de documentació fins el 19/02/2021
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Llista de candidatures admeses i excloses i valoració de mèrits

Publicació resultat definitiu

 

Titulat/ada de Grau Universitari en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (Tancat)

Presentació de documentació fins el 21/10/2020
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància
Llista de candidatures admeses i excloses i valoració de mèrits

Publicació resultat definitiu

 

Operari/a Grup1, per a la neteja de la xarxa dels embornals del clavegueram i manteniment viàri (Tancat)

Presentació de documentació fins el 15/09/2020
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància Operari/a Grup1
Llista de candidatures admeses i excloses i valoració de mèrits

Publicació puntuació final

 

Tècnic/Tècnica pel Laboratori (Tancat)

Presentació de documentació fins el 27/07/2020
Bases per a la contratació laboral
Instància
Llista de candidatures admeses i excloses
Valoració de merits
Rectificació puntuació valoració mèrits
Resultat de la prova teòrica

Publicació puntuació final

 

Administratiu/va per Interinitat (Tancat)

Presentació de documentació fins el 26/05/2019
Bases per a la contratació laboral
Instància
Llista de candidatures admeses i excloses
Valoració de merits i anunci entrevista

Publicació puntuació final

 

Oficial de 1ª Operari/a per a manteniment d'instalacions d'aigua (Tancat)

Presentació de documentació fins el 14/05/2019
Bases per a la contratació laboral
Instància
Llista provisional de candidatures admeses i excloses
Llista definitiva de candidatures admeses
Valoració de merits
Llista de valoració de les proves
Llista de valoració de la prova pràctica

Resultat definitiu

 

Operari/a Grup1, per a la xarxa d'aigua i de clavegueram (Tancat)

Presentació de documentació fins el 23/04/2019
Bases per a la contratació laboral
Instància
Llista de candidatures admeses i excloses
Al·legació
Valoració de mertis

Resultat definitiu

 

Enginyer/a civil per a la secció de Xarxes d'Aigua (Tancat)

Presentació de documentació fins el 01/04/2019
Bases per a la contratació laboral
Instància
Llista provisional d'amesos i exclosos
Llista definitiva de candidatures admeses
Valoració de merits
Llista de valoració de les proves

Publicació puntuació final

 

Oficial de 2ª Operari/a (2B) per xarxes d'abastament d'aigua (Tancat)

Presentació de documentació fins el 22/03/2019
Bases per a la contratació laboral
Instància
Candidatures admeses
Puntuació dels mèrits
Publicació data entrevista

Publicació puntuació final

 

Operari/a Grup1, per a la neteja de la xarxa dels embornals del clavegueram i manteniment viàri (Tancat)

Presentació de documentació fins el 31/01/2018
Convocatòria i bases del procés de selecció
Instància Operari/a Grup1
Candidatures admeses
Puntuació dels mèrits
Puntuació proves i entrevista

Publicació puntuació final

 

Oficial de 2ª Operari/a (2B) per xarxes d'abastament d'aigua (Tancat)

Presentació de documentació fins el 15/01/2018
Bases per a la contratación laboral
Instància
Candidatures admeses
Puntuació dels mèrits
Comunicació dia i hora entrevistes

Publicació puntuació final

 

Tècnic/a de Gestió d'Atenció al Públic (Tancat)

Presentació de documentació fins el 08/09/2017
Bases per a la contractació laboral
Candidatures presentades
Candidatures admeses
Puntuació dels mèrits
Comunicació dia i hora entrevistes

Publicació puntuació final

 

Analista per laboratori d'aigua (Tancat)

Presentació de documentació fins el 02/06/2017
Bases per a la contractació laboral
Resultat definitiu

 

Oficial de 2ª Operari/a (2B) (Tancat)

Presentació de documentació fins el 20/12/2016
Bases per a la contractació laboral
Resultat definitiu

 

Enginyer/a Tècnic/a o llicenciat/ada en Ciències (Tancat)

Presentació de documentació fins el 02/12/2016
Bases per a la contractació laboral
Resultat definitiu

Candidato/a a contractar

 

Encarregat/ada de xarxes d'aigua (3B) (Tancat)

Presentació de documentació fins el 06/06/2016
Bases per a la contractació laboral

Admesos i exclosos:
Llista definitiva de persones admeses i excloses
Llista provisional de persones admeses i excloses

Resultats de les proves:
Apartats 6.6.A).1 de les bases
Apartats 6.6.A).2 i 6.6.A).3 de les bases

Resultat definitiu

 

Oficial de 1ª Operari/a (2A) (Tancat)

Presentació de documentació fins el 22/04/2016
Bases per a la contractació laboral

Admesos i exclosos:
Llista definitiva de persones admeses i excloses
Llista provisional de persones admeses i excloses

Resultats de les proves:
Apartats 6.6.A).1 i 6.6.A).2 de les bases
Apartats 6.6.A).3 i 6.6.B) de les bases

Resultat definitiu