Projectes

Memòria descriptiva i valorada de l'obra de substitució de les canonades de fibrociment de la xarxa d'abastament d'aigua potable en el Polígon Industrial Pratenc

Descarregar projecte (6Mb)