La Comissió de Preus de Catalunya és l'organisme encarregat d'autoritzar-les.