Ofertes de treball

Administratiu/va per Interinitat (Tancat) Presentació de documentació fins el 26/05/2019 Bases per a la contratació laboral Instància Llista de candidatures admeses i excloses...

datoseconomicos

PRESSUPOST El pressupost és el document que aprova anualment la Junta General de la Societat i que estableix una situació d'equilibri entre el que es preveu ingressar i el que es podrà...

organizacionempresa

Aigües del Prat, SA s'estructura com una empresa de caràcter mercantil. Al capdavant es troba la Junta General d'Accionistes, formada en aquest cas, pels membres que conformen el Plenari...

ORGANSGOVERN

La Junta General està formada pels membres del Ple Municipal de l'Ajuntament del Prat de Llobregat , és l'organ suprem de la Societat, les seves funcions venen definides pel RDL 1/2010 de 2 de...

Obres al carrer

Aigües del Prat, en la seva voluntat de millorar el servei que proporciona als abonats, i amb el suport de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, realitza les obres de renovació i millora...

calidadagua

L'aigua que arriba a les nostres llars és, majoritàriament, d'origen subterrani. Pots saber-ne més coses a l'apartat de gestió del sistema d'abastament . Aquesta aigua, un cop tractada a les ...

aprobaciontarifas

La Comissió de Preus de Catalunya és l'organisme encarregat d'autoritzar-les.   Tarifes d'aigua aprovades per la Comissió de Preus de Catalunya .