calidadagua

L'aigua que arriba a les nostres llars és, majoritàriament, d'origen subterrani. Pots saber-ne més coses a l'apartat de gestió del sistema d'abastament . Aquesta aigua, un cop tractada a les ...

ORGANSGOVERN

La Junta General està formada pels membres del Ple Municipal de l'Ajuntament del Prat de Llobregat , és l'organ suprem de la Societat, les seves funcions venen definides pel RDL 1/2010 de 2 de...

organizacionempresa

Aigües del Prat, SA s'estructura com una empresa de caràcter mercantil. Al capdavant es troba la Junta General d'Accionistes, formada en aquest cas, pels membres que conformen el Plenari...

Ofertes de treball

Titulat/ada de Grau Universitari en Química Presentació de documentació fins el 19/02/2021 Convocatòria i bases del procés de selecció Instància   Titulat/ada de...

Obres al carrer

Aigües del Prat executa l'obra denominada: MILLORA DEL TRACTAMENT DE L'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DEL PRAT DE LLOBREGAT, MITJANÇANT LA "IMPLANTACIÓ D'UN PROCÉS DE...