tarifes

El sistema de tarifes d'Aigües del Prat contempla una vessant de progressivitat social i una altra vessant de progressivitat ecològica en el marc d'un servei bàsic per a tothom. Tot això sense oblidar que la tarifa ha de cobrir la totalitat de la despesa de l'empresa per poder acomplir amb l'equilibri pressupostari que marca la "Ley Orgánica 2/2012 de 27 d'abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad  Financiera".