subvenciones

Les subvencions que s'atorguen i els convenis que signa Aigües del Prat, SA per a fomentar actuacions d'interès públic, així com també les encomanes rebudes o encarregades de l'Ajuntament del Prat, o d'entitats participades.

 

SUBVENCIONS ATORGADES

No hi ha cap

 

CONVENIS SIGNATS

Conveni de col·laboració entre l'empresa Aigües del Prat, SA i l'entitat esportiva Club Básquet Prat.
Annex 2016 Conveni de col.laboració entre Aigües del Prat, SA i Club Basquet Prat.
Annex 2017 Conveni de col.laboració entre Aigües del Prat, SA i Club Basquet Prat.

Conveni marc de col·laboració entre la fundació el Llindar i Aigües del Prat, SA per a l'impuls d'un programa de noves oportunitats per a joves (garantia Juvenil).

Document de cooperació i col·laboració entre l'entitat Fundació Privada Pere Closa i Aigües del Prat, SA.

Acord de col·laboració entre l'Associació Sao i Aigües del Prat, SA.

Conveni entre l'Agencia Catalana de Consum i Aigües del Prat, SA sobre mesures d'atenció solidària a persones físiques i unitats familiars en situació de pobresa energètica.

Conveni de col.laboració entre Aigües del Prat, SA i el Consorci per a la Protecció i la gestió dels espais naturals del Delta del Llobregat per a l'any 2016

 

ENCOMANES DE GESTIÓ

2015:

2016:

2017: