dv., 20 març 2020 12:34:00 +0100

L’aigua de l’aixeta està sanitàriament garantida

Davant l'augment de vendes d'aigua envasada detectada arrel de la declaració d'estat d'alarma pel  COVID-19. Aigües del Prat vol recordar-vos  que  l'aigua de l'aixeta compleix tots els criteris sanitaris marcats per la normativa vigent  i que tot i l'estat d'alarma, el nostre laboratori continua realitzant les analítiques diàries necessàries per garantir-ne la qualitat.

 

A més a més, aprofitem per recordar-vos que consumir aigua de l'aixeta també ajuda a cuidar la salut del planeta perquè redueix el consum d'envasos de plàstic minimitzant la seva presència al medi natural i reduint el cost energètic que en suposa la seva fabricació.

Cal tenir en compte que l'aigua de les fonts públiques és perfectament segura,  però l'ús de la font, en les circumstàncies actuals pot suposar un risc per al contagi de la COVID-19, atès que són instal•lacions on existeix contacte amb les mans o la boca.

En el cas que sigui estrictament necessari l'ús cal:

Netejar-se les mans abans i després de tocar l'aixeta.

Evitar que la boca toqui l'aixeta de la font.

En cas d'omplir ampolles, aquestes no han de tocar l'aixeta de la font.